درباره ما

درباره ما

ذهنیت تشکیل یک سازمان فروش حرفه ای و توانمند از زمستان سال ۱۳۹۰ شکل گرفت و این مجموعه فعالیت رسمی خود را در قالب یک گروه از بهار ۱۳۹۱ آغاز کرد و در زمستان همان سال عنوان << خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد >> برای این مجموعه به ثبت رسید.

ذهنیت تشکیل یک سازمان فروش حرفه ای و توانمند از زمستان سال ۱۳۹۰ شکل گرفت و این مجموعه فعالیت رسمی خود را در قالب یک گروه از بهار ۱۳۹۱ آغاز کرد و در زمستان همان سال عنوان (خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد) برای این مجموعه به ثبت رسید.

این خانواده بزرگ در همان ابتدای کار در بین نمایندگانی که در صنعت بیمه های عمر و تامین آتیه در کشور فعالیت می کردند ، رتبه دوم را کسب کرد .

با توجه به اهمیت بیمه ای عمر و تامین آتیه از دیدگاه هادی زیتونی مدیر ارشد این مجموعه و اندیشه ی گسترش سازمان در سطح کشور به منظور فرهنگ سازی ، کمک به همنوعان و ایجاد اشتغال ، خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد از فروردین ۱۳۹۴ به صورت تخصصی وارد سازمان بیمه های عمر و تامین آتیه شده و در حال حاضر در میان ۲۵ سازمان فروش فعال در کشور فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد .