نمایش بیشتر
درباره ما

درباره ما

ذهنیت تشکیل یک سازمان فروش حرفه ای و توانمند از زمستان سال ۱۳۹۰ شکل گرفت و این مجموعه فعالیت رسمی خود را در قالب یک گروه از بهار ۱۳۹۱ آغاز کرد و در زمستان همان سال عنوان << خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد >> برای این مجموعه به ثبت رسید.